Khác biệt giữa các bản “Tập tin:Nhà thơ Hữu Thỉnh.jpg”

Phuongcacanh đã tải lên một phiên bản mới của Tập tin:Nhà thơ Hữu Thỉnh.jpg
({{Thông tin |Miêu tả = Chân dung nhà thơ Hữu Thỉnh |Nguồn = Tôi sáng tạo ra toàn bộ tác phẩm |Ngày = 5 - 3 - 2015 |Tác giả = ~~~ |Phiên bản khác = }})
 
(Phuongcacanh đã tải lên một phiên bản mới của Tập tin:Nhà thơ Hữu Thỉnh.jpg)