Khác biệt giữa các bản “Lỗ đen sao”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
!Tên ||Khối lượng [[lỗ đen]]<br>(lần [[khối lượng mặt trời]])||Khối lượng Đồng hành<br>(lần [[khối lượng mặt trời]])|| [[Chu kỳ quỹ đạo]] (ngày)|| Khoảng cách từ Trái Đất ([[năm ánh sáng]])||Vị trí<ref>Định vị theo ICRS lấy từ [[SIMBAD]]. Định dạng: [[xích kinh]] (hh:mm:ss) ±[[xích vĩ]] (dd:mm:ss).</ref>
|-
|[[A0620-00]]/[[V616 Mon]] || 11 [[sai số|±]] 2 || 2.6–2.8 || 0.33 || khoảng 3500 || 06:22:44 -00:20:45
|-
|[[GRO J1655-40]]/[[GRO J1655-40|V1033 Sco]] || 6.3 ± 0.3 || 2.6–2.8 || 2.8 || 5000−11000|| 16:54:00 -39:50:45