Khác biệt giữa các bản “Khu kỳ Ma Cao”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 
Tổng cộng nhận được 782 tác phẩm thiết kế khu kỳ và khu huy Ma Cao, qua nhiềm lần bình thẩm chọn được ba thiết kế khu kỳ. Phó chủ tịch Ủy hội soạn thảo luật Cơ bản Ma Cao là [[Tiền Vĩ Trường]] nhận định rằng Ma Cao không trải qua chiến tranh quá trọng đại, xung quanh là nước, màu xanh tượng trưng cho hòa bình mỹ hảo, đề nghị có thể xem xét để khu kỳ và khu huy sử dụng màu xanh. Đương thời, Chủ nhiệm ủy ban Hồng Kông và Ma Cao của Quốc vụ viện là [[Cơ Bằng Phi]] cho rằng nếu khu kỳ Ma Cao cũng có màu đỏ tương tự như khu kỳ Hồng Kông thì không có vấn đề, song cũng không có quy định khu kỳ của khu hành chính đặc biệt nhất định phải là màu đỏ, sau đó nói một câu rằng "quốc kỳ màu đỏ, khu kỳ màu xanh, hồng hoa phối lục diệp".<ref>{{chú thích web| url =http://dangshi.people.com.cn/n/2012/0725/c85037-18596915-8.html | tiêu đề =宗光耀:披露澳门过渡时期的细节 | ngày truy cập =10 tháng 7 năm 2014 | nơi xuất bản=Mạng báo điện tử Đảng Cộng sản Trung Quốc | ngôn ngữ =tiếng Trung }}</ref>
 
== Các hiệu kỳ lịch sử ==
{| class="wikitable"
! style="width:110px;" |Hiệu kỳ
! style="width:100px;" |Thời gian
! style="width:250px;" |Sử dụng
! style="width:250px;" |Mô tả
|-
|[[Tập_tin:Flag_Portugal_(1521).svg|viền|100x100px]]
|1557–1578
|Quốc kỳ Bồ Đào Nha từ năm 1521 đến năm 1578, được sử dụng ở Macau thời thuộc địa.
| rowspan="7" |Quốc kỳ Vương quốc Bồ Đào Nha
|-
|[[Tập_tin:Flag_Portugal_(1578).svg|viền|100x100px]]
|1578–1640
|Quốc kỳ Bồ Đào Nha từ 1495 đến 1578, được sử dụng ở Macau thời thuộc địa.
|-
|[[Tập_tin:Flag_Portugal_(1640).svg|viền|100x100px]]
|1640–1667
|Quốc kỳ Bồ Đào Nha từ 1640 đến 1667, được sử dụng ở Macau thời thuộc địa.
|-
|[[Tập_tin:Flag_Portugal_(1667).svg|viền|100x100px]]
|1667–1707
|Quốc kỳ Bồ Đào Nha từ 1667 đến 1707, được sử dụng ở Macau thời thuộc địa.
|-
|[[Tập_tin:Flag_Portugal_(1707).svg|viền|100x100px]]
|1707–1816
|Quốc kỳ Bồ Đào Nha từ 1707 đến 1750, được sử dụng ở Macau thời thuộc địa.
|-
|[[Tập_tin:Flag_of_the_United_Kingdom_of_Portugal,_Brazil,_and_the_Algarves.svg|viền|100x100px]]
|1816–1830
|Quốc kỳ Bồ Đào Nha từ 1816 đến 1830, được sử dụng ở Macau thời thuộc địa.
|-
|[[Tập_tin:Flag_Portugal_(1830).svg|viền|100x100px]]
|1830–1910
|Quốc kỳ Bồ Đào Nha từ 1830 đến 1910, được sử dụng ở Macau thời thuộc địa.
|-
|[[Tập_tin:Flag_of_Portugal.svg|viền|100x100px]]
|1911–1975
|Quốc kỳ Bồ Đào Nha từ 1911, used in colonial-era Macau.
|Quốc kỳ Cộng hòa Bồ Đào Nha
|-
|[[Tập_tin:Bandeira_do_Leal_Senado.svg|viền|100x100px]]
|1975–1999
|Flag of the Municipality of Macau, one of two local municipal governments.
|Một lá cờ màu xanh nhạt với huy hiệu của Đô thị Ma Cao ở giữa. Đây là lá cờ được sử dụng tại các sự kiện thể thao và tại lễ bàn giao chủ quyền năm 1999 cho Trung Quốc.
|-
|[[Tập_tin:Flag_of_the_Government_of_Portuguese_Macau_(1976-1999).svg|viền|100x100px]]
|1975–1999
|Flag of Portuguese colonial Government of Macau.
|Một lá cờ màu xanh nhạt với huy hiệu chính thức của thuộc địa Ma Cao của Bồ Đào Nha ở giữa. Trong thời chính quyền Bồ Đào Nha, lá cờ này cũng đại diện cho lãnh thổ Ma Cao trên các diễn đàn quốc tế, mặc dù nó không phải là cờ chính thức của thuộc địa Bồ Đào Nha.
|-
|}
 
== Tiêu chuẩn chi tiết ==