Khác biệt giữa các bản “Chính trị cánh tả”

không có tóm lược sửa đổi
(đúng nguồn)
Trong [[hệ thống chính trị tả-hữu]], '''chính trị cánh tả''' dùng để chỉ khuynh hướng chính trị trái ngược với [[cánh hữu]], bao gồm các lập trường hay hoạt động chính trị chấp nhận hoặc hỗ trợ [[Công bằng xã hội]], thường phản đối sự [[phân tầng xã hội]] và [[bất bình đẳng xã hội]], thường gắn với Nhà nước phúc lợi, chủ nghĩa tự do đương đại (tự do xã hội), dân chủ xã hội, chủ nghĩa xã hội và cộng sản và một số nhánh, chủ nghĩa vô chính phủ, các hoạt động đánh thuế thu nhập cao, giảm hoặc loại bỏ sự bảo vệ sở hữu tư nhân;phản đối tôn giáo và tâm linh mà đặt nặng giáo điều,duy ý chí,tính"duy vật",thậm chí là bảo thủ.<ref>{{chú thích sách |last=Smith |first=T. Alexander |first2=Raymond |last2=Tatalovich |title=Cultures at War: Moral Conflicts in Western Democracies |location=Toronto, Canada |publisher=Broadview Press |year=2003 |page=30 |isbn= }}</ref><ref>{{chú thích sách |last=Bobbio |first=Norberto |first2=Allan |last2=Cameron |title=Left and Right: The Significance of a Political Distinction |publisher=University of Chicago Press |year=1997 |page=37 }}</ref><ref name=Lukes/><ref>{{chú thích sách |last=Thompson |first=Willie |year=1997 |title=The left in history: revolution and reform in twentieth-century politics |publisher=Pluto Press }}</ref> Chính trị cánh tả thường bao gồm việc quan tâm đến những người trong xã hội được coi là có hoàn cảnh bất lợi khi so sánh với những người khác, đồng thời cũng bao gồm lòng tin là có những bất công trong xã hội cần bị giảm thiểu hay bãi bỏ.<ref name=Lukes>Lukes, Steven. '[http://as.nyu.edu/docs/IO/244/cup.pdf Epilogue: The Grand Dichotomy of the Twentieth Century']: concluding chapter to T. Ball and R. Bellamy (eds.), [http://books.google.com/books?id=N1h4_NqTOFoC&printsec=frontcover&dq=The+Cambridge+History+of+Twentieth-Century+Political+Thought&hl=en&src=bmrr&ei=Hm1YTuKCIsjd0QH7iOCkDA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCoQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false The Cambridge History of Twentieth-Century Political Thought].</ref>
 
==Nguồn gốc==
Ở những nước đa nguyên đa đảng, cánh tả hay được sự ủng hộ của tầng lớp trung lưu lớp dưới và tầng lớp thấp trong xã hội, vì các chính sách của cánh tả thường có lợi cho họ, tuy nhiên điều này không phải là nhất quán, vì nhiều chính phủ cánh tả không thực hiện đúng lời hứa, chính sách kinh tế vấp phải thất bại, tham nhũng...Những người sùng đạo (có thể ở tầng lớp dưới) cũng không hay nghiêng về cánh tả. Trong chính sách quốc tế, cánh tả (ở các nước đa đảng) thường có xu hướng quốc tế hơn, "mềm mại" hơn, ít có tính dân tộc chủ nghĩa hơn so với cánh hữu và do đó ít có nguy cơ xảy ra chiến tranh hơn.
 
Trong thời kỳ thuộc địa, các đảng cánh tả ở chính quốc và thuộc địa thường muốn mở rộng quyền tự trị hay chấp nhận quyền tự quyết dân tộc hay đấu tranh cho phi thực dân hóa, chống chiến tranh. Năm 1974-1975 khi cánh tả lật đổ độc tài cánh hữu nắm quyền ở [[Bồ Đào Nha]] cũng trao trả độc lập cho một số nước [[châu Phi]] nhưng các đảng nắm quyền ở đó có ý thức hệ giống họ. Thời gian [[chiến tranh Việt Nam]], hầu hết các phong trào phản chiến, chống chiến tranh, chống quân dịch ở Mỹ và nhiều nước phương Tây do những người vô chính phủ, xã hội, cộng sản, Maoist phát động vì họ ảnh hưởng nhiều của chủ nghĩa quốc tế.Ngày nay còn 5 nước cộng sản,11 nước xã hội chủ nghĩa,vài chính quyền cánh tả;cánh hữu dường như đang chiếm ưu thế
 
==Chú thích==
Người dùng vô danh