Khác biệt giữa các bản “RAID”

n
(sửa lỗi chính tả)
 
=== RAID 0 ===
RAID 0 cần ít nhất 2 ổ đĩa ( có thể sử dụng 1 ổ đĩa ). Tổng quát ta có n đĩa (n >= 2) và các đĩa là cùng loại.
 
Dữ liệu sẽ được chia ra nhiều phần bằng nhau. Ví dụ ta dùng 02 ổ cứng 80GB thì hệ thống đĩa của chúng ta là 160GB.
1

lần sửa đổi