Deshi

Tham gia ngày 9 tháng 1 năm 2007
không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Sinh viên [[Khoa Vật lý]], Trường [[Đại học Khoa học Tự nhiên]], [[Đại học Quốc gia Hà Nội]]
[[Thể loại:Thành viên vật lý học]]
* Ngành học: [[Vật lý chất rắn]], [[Khoa học vật liệu]]
* Các bài đã viết:
** [[Nhiễu xạ điện tử]]
** [[Kính hiển vi điện tử]]
** [[Kính hiển vi điện tử truyền qua]]
** [[Kính hiển vi điện tử quét]]
** [[Từ kế mẫu rung]]
** [[Vật liệu từ mềm]]
** [[Vật liệu từ cứng]]
** [[Hiệu ứng từ nhiệt]]
** [[Bán dẫn]] (chỉnh lý)
** [[Sắt từ]]
** [[Từ điện trở]]
** [[Từ điện trở khổng lồ]]
** [[Spintronics]]
** [[Công nghệ nguội nhanh]]
** [[Quang khắc]]
** [[Electron beam lithography]]
** [[Phản sắt từ]]
** [[Từ trễ]]
** [[Độ từ hóa]]
** [[Nam châm vĩnh cửu]]
** [[Dị hướng từ tinh thể]]
** [[Đômen từ]]
** [[Bơm khuếch tán]]
** [[Phương pháp bay bốc nhiệt]]
** [[Phún xạ catốt]]