Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Danh sách điều phối viên”

 
==Điều phối viên hiện tại==
# [[Thành viên:Hugopako|Hugopako]] (6 tháng 3 năm 2017 – 9 tháng 6 năm 2018; 28 tháng 12 năm 2018 – nay)
# [[Thành viên:Langtucodoc|Langtucodoc]] (6 tháng 3 năm 2017‎)
# [[Thành viên:P.T.Đ|P.T.Đ]] (6 tháng 3 năm 2017‎)
# [[Thành viên:Ledinhthang|Ledinhthang]] (29 tháng 4 năm 2018‎)
# [[Thành viên:Hakutora|Hakutora]] (1 tháng 5 năm 2018‎)
# [[Thành viên:Hugopako|Hugopako]] (6 tháng 3 năm 2017 – 9 tháng 6 năm 2018; 28 tháng 12 năm 2018 – nay)
# [[Thành viên:Thienhau2003|Thienhau2003]] (6 tháng 11 năm 2019)
# [[Thành viên:Q.Khải|Q.Khải]] (9 tháng 5 năm 2020)
11.613

lần sửa đổi