Khác biệt giữa các bản “Phong kiến tập quyền”

(Đã lùi lại sửa đổi thiện ý của DeepAntGM (thảo luận): Đã nói ở đầu bài. (TW))
Thẻ: Lùi sửa
{{merge|quân chủ chuyên chế}}
'''Phong kiến tập quyền''' là chế độ [[phong kiến]] ở giai đoạn đã có một [[chính phủ|chính quyền]] tập trung ở trung ương do [[Vua|nhà vua]] nắm giữ. Chế độ phong kiến tập quyền là chế độ phong kiến đã phát triển hơn chế độ [[phong kiến phân quyền]]. Cơ sở của chế độ này là nền [[kinh tế]] [[hàng hóa]] - [[tiền tệ]] đã phát triển một bước, các thị dân ủng hộ nhà vua xây dựng nên chính quyền tập trung, xóa bỏ tình trạng [[cát cứ]] địa phương để hàng hóa giao lưu thuận lợi. Dưới vua là các quan lại có chức vụ thấp dần.
 
==Lịch sử hình thành và phát triển==
Người dùng vô danh