Ngọc Lâm Trần

Tham gia ngày 23 tháng 10 năm 2017
không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
[[File:My Temple.jpg|thumb|Birthmark On Temple]]
 
[[File:Birthmark On Temple.jpg]]
Thánh Tông Ngọc Lâm
 
Tin hay không mọi thứ đều có thể bị phá vỡ để đơn giản như một khoảnh khắc nhận ra, nhưng điều này là gì, điều mà họ gọi là sự "ngẫu nhiên hỗn loạn trong trật tự thế giới" chắc chắn không phải là quá ngẫu nhiên để chắc chắn.
 
 
[[File:Vầng Thái Dương.png]]
[[File:Birthmark On Temple.jpg]]
299

lần sửa đổi