Khác biệt giữa các bản “Chủ tịch Thượng viện tạm quyền Hoa Kỳ”

tôi dịch bài này và tin rằng mình dịch chính xác bài tiếng Anh vào thời điểm dịch. Bạn nào nói dịch không đúng thì cho biết chổ nào không chính xác.
(tôi dịch bài này và tin rằng mình dịch chính xác bài tiếng Anh vào thời điểm dịch. Bạn nào nói dịch không đúng thì cho biết chổ nào không chính xác.)
{{dịch máy}}
{{Infobox Political post
|post = Chủ tịch Thượng viện tạm quyền Hoa Kỳ