Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đồng luân”

Thêm "đồng vị", dịch từ "Isotopy" (trang tiếng Anh).
(→‎Tính chất: Thêm đoạn văn "nhóm đồng luân". Dịch từ trang tiếng Anh.)
(Thêm "đồng vị", dịch từ "Isotopy" (trang tiếng Anh).)
* Ví dụ: Một đĩa rắn không phải là đồng phôi với một điểm duy nhất (vì không có song ánh giữa chúng), mặc dù các ổ đĩa và các điểm tương đương đồng luân (kể từ khi bạn có thể biến dạng đĩa dọc theo các đường xuyên tâm liên tục vào một điểm duy nhất).
* Hai không gian <math>X</math> và <math>Y</math> tương đương đồng luân nếu họ có thể được chuyển đổi thành một khác bằng cách uốn cong, thu hẹp và mở rộng hoạt động. Ví dụ, một đĩa cứng hoặc bóng rắn là tương đương đồng luân đến một điểm, và <math>R^2-{(0,0)}</math> là tương đương đồng luân với đơn vị vòng tròn <math>S^1</math>. Không gian đó là tương đương đồng luân đến một điểm được gọi là co rút.
 
== Biến thể ==
 
=== Đồng vị ===
Một '''phép đồng vị''', là một phép đồng luân ''H'' sao cho với mọi ''t'', ''H''(''x'',''t'') là một [[Phép nhúng (toán học)|phép nhúng]].<ref>{{MathWorld|Isotopy|Isotopy}}</ref>{{Multiple image
| align =
| direction =
| width =
| image1 = Blue Unknot.png
| caption1 =
| image2 = Blue Trefoil Knot.png
| caption2 =
| footer = Nút tầm thường không tương đương với nút trefoil. Chúng không đồng vị với nhau.
}}
 
Ví dụ, hai ánh xạ gửi [&#x2212;1,1] vào đường thẳng thực ''f''(''x'') = &#x2212;''x'' và ''g''(''x'') = ''x không'' đồng vị với nhau. Tuy nhiên chúng ''có'' đồng luân với nhau.
 
==Xem thêm==
18.453

lần sửa đổi