Khác biệt giữa các bản “Phủ doãn”

không có tóm lược sửa đổi
 
'''Phủ doãn''' ([[chữ Hán]]: 府尹)<ref>Văn Ninh Đỗ. ''Từ điển chức quan Việt Nam''. Thanh niên, 2002. Trang 508, 753</ref> là chức danh tương đương Tổng đốc, chức danh Phủ doãn chỉ áp dụng tại kinh đô.
 
Ở Trung quốc,Phủ doãn hàm Chính tam phẩm Văn giai.Vị phủ doãn nổi tiếng nhất là [[Bao Chửng]]
 
Thời [[nhà Lê]] khi kinh thành [[Thăng Long]] mang tên "Đông Kinh" thì phủ doãn là quan đứng đầu [[phủ Phụng Thiên]] gồm hai [[huyện Vĩnh Xương]] và [[huyện Quảng Đức]].
Người dùng vô danh