Khác biệt giữa các bản “Hậu Chu Thái Tổ”

Thêm Hậu Lương vào danh sách 4 triều đại của người rợ Sa Đa
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Thêm Hậu Lương vào danh sách 4 triều đại của người rợ Sa Đa)
Khi Hậu Chu mới thành lập, em của Lưu Tri Viễn là [[Lưu Mân|Lưu Sùng]] không phục tùng sự thống trị của Hậu Chu, liền chiếm cứ Thái Nguyên, trở thành 1 chính quyền cát cứ. Lịch sử gọi chính quyền này là [[Bắc Hán]] (một trong Thập Quốc). Để đối kháng với Hậu Chu, Lưu Sùng liền nương tựa vào nước Liêu, tôn vua Liêu làm ''"hoàng đế chú"'', nhiều lần nhờ sự giúp đỡ của quân Liêu, đem quân đánh Hậu Chu nhưng đều bị Chu Thái Tổ đánh bại.
 
Trong suốt 30 năm thời Ngũ Đại, dân tộc Hán ở phía Bắc đã phải chịu sự cai trị của rợ Sa Đà qua 4 triều đại: [[Nhà Hậu Lương|Hậu Lương]], [[Hậu Đường]], [[Hậu Tấn]] và [[Hậu Hán]], lại bị người [[Khiết Đan]] nhà Liêu cướp bóc. Đến đời vua Hậu Chu Thái Tổ, dân tộc Hán miền Bắc mới đứng lên làm chủ được, vì nhà Hậu Chu là triều đại của người Hán.
 
Trong suốt thời thống trị của nhà Hậu Hán, không quan tâm đến đời sống nhân dân, chỉ lo bóc lột của dân, thuế khóa nặng nề, kinh tế suy sụp, ''"dùng thịt người làm lương thực cho quân lính"'' (theo [[Lữ Chấn Vũ]]).
Người dùng vô danh