Khác biệt giữa các bản “Tập hợp (toán học)”

không có tóm lược sửa đổi
Trong lý thuyết tập hợp, người ta xem tập hợp là một [[khái niệm nguyên thủy]], không [[định nghĩa]]. Nó [[tồn tại]] theo các [[tiên đề]] được xây dựng một cách chặt chẽ. Khái niệm tập hợp là nền tảng để xây dựng các khái niệm khác như [[số]], [[hình]], [[hàm số]]... trong [[toán học]].
 
Nếu a là '''[[Phần tử (toán học)|phần tử]]''' của tập hợp A, ta ký hiệu a <math>\in</math> A. Khi đó, ta cũng nói rằng phần tử ''a'' [[thuộc]] tập hợp ''A''.
 
Một tập hợp có thể là một phần tử của một tập hợp khác. Tập hợp mà mỗi phần tử của nó là một tập hợp còn được gọi là [[họ tập hợp]].
17.548

lần sửa đổi