Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Vẽ kỹ thuật”

Không có tóm lược sửa đổi
==Nội dung==
 
Vẽ kỹ thuật là môn học mang tính chất thực hành nhằm bồi dưỡng cho học viên có khả năng học đọc và lập các [[bản vẽ kỹ thuật]]. Trong quá trình học tập, học viên phải nắm được các kiến thức cơ bản, lý luận về phép chiếu, các phương pháp biểu diễn vật thể, các tiêu chuẩn về bản vẽ...; đồng thời phải chú trọng rèn luyện kỹ năng thực hành; kỹ năng đọc và lập các bản vẽ kỹ thuật..
 
==Ứng dụng==
Người dùng vô danh