Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Quan Thiên Bồi”

n
không có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
[[Tập tin:AdmiralGuan Kuan Tien-peiTianpei.jpg|270px|nhỏ|phải|Đề đốc Quan Thiên Bồi]]
'''Quan Thiên Bồi''' (Chữ[[chữ Hán]]: 關天培, tên [[tiếng Anh]]: ''Kuan T'ien-p'ei,'') (? - [[1841]]), tự '''Trọng Nhân''' (仲因), hiệu '''Tư Phố''' (滋圃) là một vị tướng [[nhà Thanh]] vào thế kỷ thứ XIX trong [[Lịch sử Trung Quốc]]. Ông là [[chuẩn Đô đốc|Đề đốc]] tỉnh [[Quảng Đông]] dưới quyền của [[Lâm Tắc Từ]] và là người chỉ huy quân Thanh chống lại quân Anh trong cuộc [[chiến tranh Nha phiến]] lần thứ nhất và đã cùng các tướng sĩ tử trận trong cuộc chiến này. Tuy thất trận nhưng sự hi sinh anh dũng của ông đã nêu cao tinh thần tận trung báo quốc, ông được coi là [[anh hùng dân tộc]] của Trung Hoa.
 
== Trong Chiến tranh nha phiến ==
[[Tập tin:Admiral Kuan Tien-pei.jpg|203x203px|nhỏ|<small>Đề đốc Quan Thiên Bồi</small>|thế=|trái]]
[[Tập tin:Bogue attack.jpg|nhỏ|250px|Pháo hạm của Anh đang bao vây cứ điểm của Quan Thiên Bồi]]
[[Tập tin:Bogue attack 2.jpg|nhỏ|250px|Quân Thanh dùng pháo đánh trả quyết liệt]]Trong cuộc chiến tranh Nha phiến lần thứ nhất, Quan Thiên Bồi được giao nhiệm vụ chỉ huy pháo đài Hạ Môn, một cứ điểm quan trọng ven bờ [[biển]] ở Quảng Đông.
 
Trong cuộc chiến tranh Nha phiến lần thứ nhất, Quan Thiên Bồi được giao nhiệm vụ chỉ huy pháo đài Hạ Môn, một cứ điểm quan trọng ven bờ [[biển]] ở Quảng Đông.
 
Tháng 2 năm 1841, [[Đế quốc Anh|Đế quốc thực dân Anh]] huy động lực lượng và tàu chiến đến phong tỏa cứ điểm này. Lực lượng quân Anh bao vây căn cứ gồm 1.037 lính và năm tàu chiến do James Bremer, Thomas Simson Pratt, Humphrey Fleming Senhouse và Thomas Herbert chỉ huy. Lực lượng quân Thanh do Quan Thiên Bồi chỉ huy gồm 2.000 quân, phần lớn chỉ có vũ khí thô sơ (giáo mác, cung tên) và 30 tàu chiến cũ kỹ và lạc hậu.
 
==Tham khảo==
 
* [[Thanh sử cảo]], [https://zh.wikisource.org/wiki/清史稿/卷372 Quyển 372, Liệt truyện 159] - Quan Thiên Bồi truyện
* ''Truyện cổ sử Trung Hoa - Truyện về đức trung'', phần Quan Thiên Bồi vì nước quên sinh, Phan Việt Anh (biên soạn), Nhà xuất bản Công an nhân dân, Hà Nội, năm 2006.
* ''Bulletins and Other State Intelligence'' (1841).
* [[Chiến tranh Nha phiến]]
 
==ThamChú khảothích==
{{tham khảo}}