Khác biệt giữa các bản “Danh sách các tu chính án Hiến pháp Hoa Kỳ”

không có tóm lược sửa đổi
{{chú thích trong bài}}
{{danh sách các tu chính án Hiến pháp Hoa Kỳ}}
Đây là danh sách toàn bộ '''các tu chínhchánh án Hiến pháp Hoa Kỳ''' đã được [[Quốc hội Hoa Kỳ]] chấp thuận, có cả các [[tu chính án hiến pháp|tu chínhchánh án]] được và chưa được phê chuẩn (phải được hai phần ba các nghị viện tiểu bang phê chuẩn sau khi Quốc hội Hoa Kỳ thông qua và giới thiệu đến các tiểu bang). Tiến trình tu chínhchánh Hiến pháp được hướng dẫn trong [[Điều khoản V Hiến pháp Hoa Kỳ]]. Có nhiều đề nghị tu chínhchánh Hiến pháp Hoa Kỳ khác nữa được trình lên Quốc hội Hoa Kỳ nhưng chưa được trình lên các tiểu bang.
 
{{Mục lục bên trái}}
{{Clear}}
 
==Các tu chínhchánh án==
{| class="wikitable"
! #
! Các tu chínhchánh án
! Ngày đề nghị
! Ngày hiệu lực
|-
| [[Tu chính án XVIII Hiến pháp Hoa Kỳ|18]]
| Cấm chất rượu cồn ''(bị bãi bỏ bằng [[Tu chính án XXI Hiến pháp Hoa Kỳ|Tu chínhchánh án 21]])''
| style="font-size:95%"| 18 tháng 12 năm 1917
| style="font-size:95%"| 16 tháng 1 năm 1919
|-
| [[Tu chính án XX Hiến pháp Hoa Kỳ|20]]
| Ấn định ngày bắt đầu nhiệm kỳ cho Quốc hội (3 tháng 1) và tổng thống (20 tháng 1) (tu chínhchánh án này cũng còn được gọi là "tu chínhchánh án lame duck".)
| style="font-size:95%"| 2 tháng 3 năm 1932
| style="font-size:95%"| 23 tháng 1 năm 1933
|-
| [[Tu chính án XXI Hiến pháp Hoa Kỳ|21]]
| Bãi bỏ [[Tu chính án XVIII Hiến pháp Hoa Kỳ|Tu chínhchánh án 18]]; tiểu bang và địa phương không còn bị bắt buộc cấm rượu cồn.
| style="font-size:95%"| 20 tháng 2 năm 1933
| style="font-size:95%"| 5 tháng 12 năm 1933
|}
 
==Các tu chínhchánh án được đề nghị nhưng chưa được thông qua==
Trước khi một [[tu chính án hiến pháp|tu chínhchánh án]] có hiệu lực, nó phải được hai phần ba số phiếu bầu của cả [[Hạ viện Hoa Kỳ|hạ viện]] và [[Thượng viện Hoa Kỳ|thượng viện]] chấp thuận trước khi giới thiệu đến các tiểu bang. Sau đó nó phải được ba phần tư số tiểu bang của Hoa Kỳ thông qua. Sáu tu chínhchánh án, do [[Quốc hội Hoa Kỳ]] đề nghị, đã bị thất bại vì không được đủ số phiếu cần thiết hai phần ba số nghị viện tiểu bang chấp thuận. Bốn trong các tu chínhchánh án này vẫn còn đang chờ đợi các nghị viện tiểu bang chấp thuận - hai tu chínhchánh án khác đã hết hạn chờ đợi.
 
{| class="wikitable"
! Tu chínhchánh án
! Ngày đề nghị
! Tình trạng
 
|-
| Tu chínhchánh phân chia đại diện tại Quốc hội
| style="font-size:95%"| 25 tháng 9 năm 1789
| Vẫn còn chờ các nghị viện tiểu bang quyết định
| Phân chia đại diện tại [[Hạ viện Hoa Kỳ]]
|-
| Tu chínhchánh chức danh quý phái
| style="font-size:95%"| 1 tháng 5 năm 1810
| Vẫn còn chờ các nghị viện tiểu bang
| Nghiêm cấm chức danh quý phái
|-
| [[Tu chính án Corwin|Tu chánh án Corwin]]
| style="font-size:95%"| 2 tháng 3 năm 1861
| Vẫn còn chờ các nghị viện tiểu bang
| Duy trì chế độ nô lệ
|-
| Tu chínhchánh án về trẻ em lao động
| style="font-size:95%"| 2 tháng 6 năm 1924
| Vẫn còn chờ các nghị viện tiểu bang
| Quốc hội có quyền ấn định luật lệ về lao động trẻ em
|-
| [[Tu chính án quyền bình đẳng|Tu chánh án quyền bình đẳng]]
| style="font-size:95%"| 22 tháng 3 năm 1972
| Hết hạn năm 1979 hay năm 1982 (một số học giả không đồng ý), mặc dù vẫn có thể được thông qua vì hạn kỳ đã từng được gia hạn và ngày hết hạn không có nói trong phần nội dung của tu chínhchánh án.
| Cấm bất bình đẳng giữa nam và nữ
|-
| Tu chínhchánh án quyền đầu phiếu của [[Washington, D.C.|Đặc khu Columbia]]
| style="font-size:95%"| 22 tháng 8 năm 1978
| Hết hạn năm 1986
==Xem thêm==
{{wikisource|Tuyên ngôn Nhân quyền Hoa Kỳ|Tuyên ngôn Nhân quyền Hoa Kỳ, Nguyễn Cảnh Bình dịch}}
{{wikisource|Các tu chínhchánh án Hiến pháp Hoa Kỳ|Các tu chínhchánh án Hiến pháp Hoa Kỳ, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam dịch}}
 
==Tham khảo==
120

lần sửa đổi