Khác biệt giữa các bản “An cư”

Thông tin không chính xác.
n (Langtucodoc đã đổi An cư kiết hạ thành An cư)
(Thông tin không chính xác.)
Trong thời gian 3 tháng an cư kiết hạ, chư Tăng cũng vẫn đi trì-bình khất thực như thường lệ, để duy trì
đủ thực phẩm và lối sống của chư tăng hằng ngày.<ref name="hoasen" />
 
Hầu hết những người theo đạo [[Phật giáo Đại thừa]] không thục hành an cư, mặc dù các tu sĩ thiền tông người Việt và Seon người Hàn Quốc thực hành một khóa tu tương đương của ba tháng tu tập chuyên sâu tại một địa điểm, cũng nhụ trong trong Phật giáo Tây Tạng.
 
==Chú thích==
1

lần sửa đổi