Khác biệt giữa các bản “Nửa nhóm”

không có tóm lược sửa đổi
{{unreferenced}}
{{Cấu trúc đại số}}
'''Nửa nhóm''' là một đối tượng nghiên cứu của [[đại số trừu tượng]], là dạng cấu trúc khá đơn giản. So với nhóm, nó bỏ đi tiên đề về sự tồn tại của phần tử nghịch đảo và tiên đề về sự tồn tại của phần tử trung hòa.
 
==Định nghĩa==
Từ nửa nhóm có thể mở rộng lên các cấu trúc cao hơn như [[vị nhóm]], [[nhóm (đại số)|nhóm]] nếu như nó được bổ sung những tính chất tốt.
 
*Nếu như nửa nhóm có thêm [[phần tử đơn vị|phần tử trung hòa]] thì nó trở thành một vị nhóm ([[monoid]]).
*Trong vị nhóm (monoid), nếu như mọi phần tử khác phần tử trung hòa đều [[khả nghich]] thì khi đó nó trở thành một nhóm.
 
==Tham khảo==