Khác biệt giữa các bản “Monoid”

không có tóm lược sửa đổi
{{Cấu trúc đại số}}
''Monoid'' cùng với [[magma (toán học)]], [[nhóm]], [[nửa nhóm]] là các cấu trúc đại số cơ bản và nhỏ hơn các cấu trúc [[vành]], [[trường]]. So với nhóm, nó bỏ đi tiên đề về sự tồn tại của phần tử nghịch đảo. Một ''monoid'' cũng được gọi là một ''vị nhóm''.
 
== Định nghĩa ==