Khác biệt giữa các bản “Quân đội nhà Lê sơ”

 
==== Quân đội ====
Quân đội tổ chức thống nhất trong toàn quân thời kỳ này gồm các vệ. Quân được chia thành hai loại: quân Cấm vệ hay thân binh bảo vệ kinh thành; Ngoại binh trấn giữ các [[Phân cấp hành chính Việt Nam thời quân chủ#C.C3.A1c.C4.91.E1.BA.A1o|đạo]].
 
Quân được chia thành hai loại: quân Cấm vệ (hay thân binh bảo vệ kinh thành) và ngoại binh trấn giữ các [[Phân cấp hành chính Việt Nam thời quân chủ#C.C3.A1c.C4.91.E1.BA.A1o|đạo]].
Mỗi phủ gồm 6 vệ, mỗi vệ có 5 hoặc 6 sở, mỗi sở lại được chia làm nhiều ngũ.
 
Mỗi phủ gồm 6 vệ, mỗi vệ có 5 hoặc 6 sở (mỗi sở có 400 người), mỗi sở lại được chia làm nhiều ngũ.
 
Quân ở các [[Phân cấp hành chính Việt Nam thời quân chủ#C.C3.A1c.C4.91.E1.BA.A1o|đạo]] do ty Đô quản lý dưới sự chỉ huy trực tiếp của phủ.
34

lần sửa đổi