Bonthefox3

Gia nhập ngày 6 tháng 2 năm 2019
Thay cả nội dung bằng “en:User:Bonthefox3
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
(Thay cả nội dung bằng “en:User:Bonthefox3”)
Thẻ: Thay thế nội dung
 
[[Template:Thông tin liên hoan phim/màu]]
<font face="segoe ui, arial, sans-serif">
<center>'''Welcome to [[Wikipedia]]!'''</center>
<div style="margin-top: 1em;">
<div style="width:25%; float:{{dir|2=right|3=left}}; height:{{{barheight|4}}}px; background:#990000;"></div>
<div style="width:25%; float:{{dir|2=right|3=left}}; height:{{{barheight|4}}}px; background:#339966;"></div>
<div style="width:25%; float:{{dir|2=right|3=left}}; height:{{{barheight|4}}}px; background:#0063BF;"></div>
<div style="width:25%; float:{{dir|2=right|3=left}}; height:{{{barheight|4}}}px; background:#54595d;"></div>
</div>
 
<div style="padding-left:40px; font-style:arial; text-align:center; font-size:225%; font-family:Georgia; margin-bottom:15px; color:#D6EAF8;">This user is having a long holiday and will come
back! Maybe or not!</div>
{{Thảo luận Thành viên:Bonthefox3/Bản nháp
| type = packed-hover
| Image = Ballora and Yenndo Drawing by PLUSHIE G.png
| Content = Một bản vẽ bút chì với tốc độ sơn và [[tranh biếm họa]].
}}
{{cquote|
;This drawing to cartoon.|||''Bon''}}
 
[[en:User:Bonthefox3]]