Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đồng luân”

(Thêm "đồng vị", dịch từ "Isotopy" (trang tiếng Anh).)
| image2 = Blue Trefoil Knot.png
| caption2 =
| footer = Nút tầm thường không tương đương với nút trefoilba lá. Chúng không đồng vị với nhau.
}}
 
Ví dụ, hai ánh xạ gửi [−1,1] vào đường thẳng thực ''f''(''x'') = −''x'' và ''g''(''x'') = ''x không'' đồng vị với nhau. Tuy nhiên chúng ''có'' đồng luân với nhau.
 
Các phép đồng vị là cấu xạ trong [[Lý thuyết nút thắt|phạm trù các nút thắt]].
 
==Xem thêm==
18.453

lần sửa đổi