Khác biệt giữa các bản “Xa lộ Đại Hàn”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
*Cầu Rạch Sâu (8 làn xe)
*Cầu Bến Cát (8 làn xe)
*Cầu Bình Phú Tây (8 làn xe)
*Cầu Bình Thuận (6 làn xe)
*Cầu An Lập (6 làn xe)