Khác biệt giữa các bản “Biên niên sử Úc”

{{Horizontal TOC|nonum=yes}}
== Thế kỷ 16 ==
{| class="wikitable" style="width:100%"
|-
! style="width:6%" | Year || style="width:10%" | Date || Event
|-
| [[1521]] || || Một số học giả đã lập luận rằng các cuộc thám hiểm của người Bồ Đào Nha đã đến Úc vào thời điểm này.<ref>McIntyre, K.G. (1977) ''The Secret Discovery of Australia, Portuguese ventures 200 years before Cook''
, Menindie {{ISBN|0-285-62303-6}}</ref><ref>Trickett, P (2007). ''Beyond Capricorn. How Portuguese adventurers discovered and mapped Australia and New Zealand 250 years before Captain Cook''. East Street Publications. Adelaide. {{ISBN|978-0-9751145-9-9}}</ref> Tuy nhiên, các nhà sử học thường không đồng ý và bằng chứng cho điều này vẫn còn gây tranh cãi.<ref>Richardson, W.A.R. (2006). ''Was Australia charted before 1606? The Jave La Grande inscriptions''. Canberra, National Library of Australia, P.96, {{ISBN|0-642-27642-0}}</ref><ref>Pearson, M. ''Great Southern Land; The Maritime Exploration of Terra Australis.'' Australian Government Department of Environment and Heritage, 2005. {{ISBN|0-642-55185-5}}</ref> (đến 1522)
|}
 
== Thế kỷ 17 ==
== Thế kỷ 18 ==