Khác biệt giữa các bản “Tổ chức tài chính quốc tế”

(Trang mới: “Một tổ chức tài chính quốc tế là một tổ chức tài chính đã được thành lập (hoặc điều lệ) bởi nhiều quốc gia, và do đó…”)
 
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
[[Thể loại:Tổ chức kinh tế quốc tế]]
[[Thể loại:Phát triển quốc tế]]
[[en:international financial institution]]