Khác biệt giữa các bản “Tổ chức tài chính quốc tế”

* [[National development bank]]
* [[Climate Investment Funds]]
* [[Tổ chức tài chính phát triển]]
* [[Development finance institution]]
* [[Financial Stability Board]]
* [[Hệ thống tài chính toàn cầu]]