Khác biệt giữa các bản “Tổ chức tài chính quốc tế”

Một '''tổ chức tài chính quốc tế''' là một tổ chức tài chính đã được thành lập (hoặc điều lệ) bởi nhiều quốc gia, và do đó phải tuân theo [[luật pháp quốc tế]]. Chủ sở hữu hoặc cổ đông của nó nói chung là chính phủ quốc gia, mặc dù các tổ chức quốc tế khác và các tổ chức khác đôi khi được coi là [[cổ đông]]. Các tổ chức tài chính quốc tế nổi bật nhất là sáng tạo của nhiều quốc gia, mặc dù một số tổ chức tài chính song phương (do hai quốc gia tạo ra) tồn tại và là các IFI về mặt kỹ thuật. Các tổ chức tài chính quốc tế nổi tiếng nhất được thành lập sau [[thế chiến II]] để hỗ trợ tái thiết [[châu Âu]] và cung cấp các cơ chế hợp tác quốc tế trong việc quản lý hệ thống tài chính toàn cầu.
 
==Các loại hình==
===Các Ngân hàng phát triển đa phương ===