Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Dòng sông Danube xanh”

==Chú thích==
{{tham khảo}}
==Sách tham khảo==
 
* Lloyd, Norman, ''The Golden Encyclopedia of Music'', New York: [[Golden Press]], a division of [[Western Publishing]], Inc., 1968.
* Jeroen H.C. Tempelman, [http://www.straussusa.org/JSSNY/Miscellaneous/Blue%20Danube%20in%20NY.pdf "''By the Beautiful Blue Danube'' in New York"], ''Vienna Music'', no. 101 (Winter 2012), pp. 28–31