Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trung Vũ bá”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
*[[Trung bá]]
*[[Vũ bá]]
*[[Trung Vũ Đế]]
*[[Trung Vũ Vương]]
*[[Vũ Trung Vương]]
*[[Trung Vũ côngCông]]
*[[Vũ Trung công]]
*[[Trung Vũ Hầu]]
Người dùng vô danh