Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế”

Không có tóm lược sửa đổi
| caption = IBRD logo
| formation = {{start date and age|1944}}
| type = [[DevelopmentTổ financechức institutiontài chính phát triển]]
| status = Treaty
| purpose = [[DevelopmentViện aid|Developmenttrợ assistancephát triển]], [[povertyXóa đói giảm reductionnghèo]]
| headquarters = [[Washington, D.C.]], [[UnitedHoa States|U.S.Kỳ]]
| membership = 189 countries
| leader_title = President of the World Bank
| leader_name = [[David Malpass]]
| parent_organization = [[WorldNhóm BankNgân Grouphàng Thế giới]]
| website = [https://www.worldbank.org/ibrd/ worldbank.org/ibrd]
}}
IBRD được sở hữu và điều hành bởi 189 quốc gia thành viên, với mỗi quốc gia được đại diện trong Hội đồng Thống đốc. IBRD có lãnh đạo và nhân viên điều hành riêng, thực hiện các hoạt động kinh doanh thông thường. Chính phủ thành viên của Ngân hàng là các [[cổ đông]] đóng góp và có quyền bỏ phiếu về các vấn đề của nó. Ngoài các khoản đóng góp từ các quốc gia thành viên, IBRD mua lại phần lớn vốn của mình bằng cách vay trên [[thị trường vốn]] quốc tế thông qua các vấn đề trái phiếu ở mức ưu tiên vì xếp hạng tín dụng AAA.
 
Năm 2011, nó đã huy động được 29 tỷ đô la vốn từ các vấn đề trái phiếu được thực hiện bằng 26 loại tiền tệ khác nhau. Ngân hàng cung cấp một số dịch vụ và sản phẩm tài chính, bao gồm các khoản vay linh hoạt, tài trợ, bảo lãnh rủi ro, các công cụ tài chính phái sinh và tài trợ rủi ro thảm khốc. Ngân hàng báo cáo các cam kết cho vay 26,7 tỷ đô la được thực hiện cho 132 dự án trong năm 2011.
 
==Tham khảo==