Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trung Vũ vương”

*[[Việt Nam]] [[nhà Trần|Trần Triều]] Trung Vũ Vương [[Trần Thủ Độ]] (tước hiệu)
* [[Nhà Nguyên|Nguyên triều]] Hoài An Trung Vũ Vương (hoặc Hoài Trung Vũ Vương) [[Bá Nhan (Bát Lân bộ)|Bá Nhan]] (truy tặng)
* Nguyên triều Lỗ Trung Vũ Vương [[Mộc Hoa Lê]]
* Nguyên triều Đức Trung Vũ Vương [[Yên Thiếp Mộc Nhi]]
* [[Nhà Minh|Minh triều]] [[Thường Ngộ Xuân|Khai Bình Trung Vũ Vương]] (truy tặng, thực tế chỉ là Ngạc Trung Vũ Công)
Người dùng vô danh