Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Vành đa thức”

Không có tóm lược sửa đổi
 
=== Vành đa thức không giao hoán ===
Với một vành đa thức, các tích ''X'' · ''Y'' và ''Y'' · ''X'' được định nghĩa đơn giản là bằng nhau. Một khái niệm tổng quát hơn về vòngvành đa thức thu được khi hai tích này được coi là khác nhau. Chính thức, vành đa thức ''n'' biến không giao hoán với hệ số trong vành ''R'' là vành monoid ''R''[''N''], trong đó ''N'' là monoid tự do sinh bởi ''n'' chữ cái, với phép nhân cho bởi viết liên tiếp. Các hệ số không cần giao hoán với nhau. Các biến cũng không cần giao hoán với nhau. Nhưng hệ số giao hoán với biến.
 
== Tham khảo ==
18.453

lần sửa đổi