Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trung Vũ bá”

'''Trung Vũ Bá''' (''[[chữ Hán]]'':忠武伯) là [[thụy hiệu]] của một số vị [[bá tước]] trong [[lịch sử]] các [[vương triều]] [[phong kiến]] [[Trung Quốc]].
==Danh sách==
*[[Đông Ngụy]] Phu Thành Trung Vũ Bá [[Lưu Quý]]
*Minh triều Quảng Ninh Trung Vũ Bá [[Lưu Vinh]] (sau được truy tặng làm Quảng Ninh Trung Vũ Hầu)
*Minh triều Định Tương Trung Vũ Bá [[Quách Đăng]] (sau được truy tặng làm Định Tương Trung Vũ Hầu)
 
==Xem thêm==
*[[Trung bá]]
Người dùng vô danh