Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thể loại:Điện ảnh Vương quốc Liên hiệp Anh năm 1986”

Trang mới: “{{portal|Anh Quốc|Điện ảnh}} {{year by category | m = 1 | c = 9 | d = 8 | y = 5 | cat = Điện ảnh Vương quốc Liên hiệp Anh năm | sortkey =…”
(Trang mới: “{{portal|Anh Quốc|Điện ảnh}} {{year by category | m = 1 | c = 9 | d = 8 | y = 5 | cat = Điện ảnh Vương quốc Liên hiệp Anh năm | sortkey =…”)
(Không có sự khác biệt)