Khác biệt giữa các bản “Phần mềm”

Điều này cuối cùng đã dẫn đến việc tạo ra các lĩnh vực học thuật về [[khoa học máy tính]] và [[công nghệ phần mềm]]; Cả hai lĩnh vực nghiên cứu phần mềm và sáng tạo của nó. Khoa học máy tính là nghiên cứu lý thuyết về máy tính và phần mềm (tiểu luận của Turing là một ví dụ về khoa học máy tính), trong khi kỹ thuật phần mềm là ứng dụng của kỹ thuật và phát triển phần mềm.
 
Tuy nhiên, trước năm 1946, [https://linkdownnow.com/phan-mem/ phần mềm] chưa phải là chương trình được lưu trữ trong bộ nhớ của các máy tính kỹ thuật số chương trình được lưu trữ, như chúng ta đã hiểu. Thay vào đó, các thiết bị máy tính điện tử đầu tiên được thay thế để "lập trình lại" chúng.
 
== Phân loại ==
Người dùng vô danh