Khác biệt giữa các bản “Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
==Các khoa==
Tính đến năm [[2020]], trường Đại học Khoa học, [[Đại học Huế [[Huế]] có các khoa sau:
*Khoa Toán;
*Khoa Công nghệ thông tin;
Người dùng vô danh