Khác biệt giữa các bản “Trung Vũ hầu”

*Minh triều Quảng Ninh Trung Vũ Hầu [[Lưu Vinh]] (truy tặng, thực tế chỉ là Quảng Ninh Trung Vũ Bá)
*Minh triều Định Tương Trung Vũ Hầu [[Quách Đăng]] (truy tặng, thực tế chỉ là Định Tương Trung Vũ Bá)
*Thanh triều Chiêu Dũng Trung Vũ Hầu [[Dương Ngộ Xuân]]
 
==Xem thêm==
Người dùng vô danh