Khác biệt giữa các bản “Trung Vũ vương”

* [[Nhà Nguyên|Nguyên triều]] Hoài An Trung Vũ Vương (hoặc Hoài Trung Vũ Vương) [[Bá Nhan (Bát Lân bộ)|Bá Nhan]] (truy tặng)
* Nguyên triều Lỗ Trung Vũ Vương [[Mộc Hoa Lê]]
* Nguyên triều Quảng Bình Trung Vũ Vương [[Bác Nhĩ Truật]]
* Nguyên triều Trấn Dương Trung Vũ Vương [[Sử Thiên Trạch]] (truy phong)
* Nguyên triều Đức Trung Vũ Vương [[Yên Thiếp Mộc Nhi]]
Người dùng vô danh