Khác biệt giữa các bản “Trung Vũ vương”

 
==Danh sách==
* [[Tây Hán]] Sa Xa Trung Vũ Vương [[Diên (Sa Xa vương)|Diên]]
* [[Nhà Lương|Lương triều]] Thủy Hưng Trung Vũ Vương [[Tiêu Đam]]
* Bắc Tề Lan Lăng Trung Vũ Vương [[Cao Trường Cung]] (thường gọi tắt là [[Vũ vương]])
Người dùng vô danh