Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết chọn kiểm định viên”

Đã hủy thời gian gia hạn tất cả các biểu quyết
(Đã hủy thời gian gia hạn tất cả các biểu quyết)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
#::- Đã thực hiện ít nhất 10.000 sửa đổi, không tính số sửa đổi ở không gian trang cá nhân, thảo luận thành viên.<Ref name=xt/>
# Thời gian bầu cử:
#:a. Thời gian bầu cử chính thức là 30 ngày, tính chính xác của thời gian theo đơn vị phút.<ref>Theo các tiền lệ và quy định chính xác theo từng phút, tránh tranh cãi mâu thuẫn. Đã quy định trong [[Wikipedia:Quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt]]</ref>
#:b. Trong trường hợp chưa hội đủ số phiếu cần thiết, có thể gia hạn tối đa 30 ngày để chờ thêm các ý kiến và các lá phiếu biểu quyết thẩm định ứng viên.<ref>Điều khoản gia hạn thông qua trong [[Wikipedia:Quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt]]</ref>
# Một ứng cử viên sẽ trở thành kiểm định viên sau cuộc bỏ phiếu nếu thoả mãn 2 điều kiện sau:
#:a. Số phiếu '''thuận''' ('''đồng ý, ủng hộ''') phải '''ít nhất là''' 25 phiếu.<Ref>Theo gợi ý của Meta, không tính tổng số phiếu mà tính số phiếu thuận.</ref>