Khác biệt giữa các bản “Lâm Tắc Từ”

n
clean up, General fixes, replaced: →
n (clean up, General fixes, replaced: →)
 
== Cuộc đời và sự nghiệp ==
Ông sinh năm 1785, tại [[Phúc Châu]], tỉnh [[Phúc Kiến]], là một người có chí khí và tâm huyết với đất nước, chuyên tâm học hành và đã đỗ Tiến sĩ dưới triều Thanh. Lâm Tắc Từ lúc 48 tuổi giữ chức Tuần phủ Giang Tô. Năm 1838, ông được bổ nhiệm làm Tổng đốc Lưỡng Quảng, được cử làm Khâm sai đại thần chỉ huy việc cấm [[thuốc phiện]] ở [[Quảng Châu]].
 
Ông ta là người tài đức kiêm toàn, ngôn hành xứng với chức vụ, thanh liêm chính trực. Ông rất lưu tâm đến thời cuộc, ''“mắt"mắt thấy [[nha phiến]] vô cùng độc hại, tâm lòng như sôi sục”sục"''. Trong thời gian giữ chức Tuần phủ Giang Tô [1832-1833] đã tối thiểu hai lần dâng tấu đề cập đến họa nha phiến, ''“đối"đối với cái hại cho quốc kế dân sinh, lửa giận khiến tóc muốn dựng đứng lên”lên"'', ''“Nha"Nha phiến nếu không cấm tuyệt, thì nước mỗi ngày một nghèo, dân mỗi ngày một yếu; chỉ hơn chục năm sau, trung nguyên không còn quân mạnh có thể ngự địch, không có bạc nén để lo quân lương”lương"''. Ông hết sức ủng hộ việc [[Hoàng đế Đạo Quang]] ban hành luật mới, trong đó có việc cấm [[thuốc phiện]]. Ông lập luận cái hại của nha phiến quá sâu, phép thường không thể ngăn chặn được, dùng [[tử hình]] cấm thuốc phiện chính hợp với đạo lý ''“trị"trị tội chết một kẻ để người khác không còn phải chết thêm”thêm"''.
 
=== Đốt thuốc phiện ===
[[Tập tin:Destruction of opium in 1839.jpg|nhỏ|300px|Lâm Tắc Từ giám sát việc đốt thuốc phiện]]
Lúc này, việc buôn bán [[thuốc phiện]] cuối thời [[nhà Thanh]] trở nên phổ biến và trở thành mối nguy hại của quốc gia. Lâm Tắc Từ đã nhiều lần tấu lên nhà vua về mối nguy hại này. Lâm Tắc Từ nhấn mạnh cái hại của nha phiến qua hai lãnh vực kinh tế, quốc phòng khiến vua Ðạo Quang rất xúc động, trong ngày ban chiếu chỉ tưởng lệ, triệu Lâm Tắc Từ đến gặp mặt ; trong 7 ngày từ ngày 28/12/1838 đến 3/1/1839 gặp 8 lần, mỗi lần khoảng 1 giờ rưỡi. Ban cho chức Khâm sai đại thần, tra biện hải khẩu Quảng Ðông, tiết chế Thủy sư, với trọng trách thanh tra nha phiến. Ðồng thời mệnh Tổng đốc, Tuần phủ Quảng Ðông ra sức hợp tác, nhắm ''“trừ"trừ sạch ô uế, đoạn tuyệt gốc rễ”rễ"''. Lâm Tắc Từ cũng biết ''“thân"thân hãm nguy cơ, nhưng từ chối không được, chỉ biết đem hết lòng thành, mong trừ mối họa lớn cho Trung nguyên”nguyên"''. Vua Ðạo Quang thì ''“huấn"huấn dụ thiết tha, ủy nhiệm trọng chức”chức"'', khiến Lâm Tắc Từ ''“chảy"chảy nước mắt nhận chức, còn họa phúc vinh nhục không màng đến”đến"''.
 
Ngày 25 tháng 10 năm 1830, Đạo Quang ban bố thánh chỉ, yêu cầu các tỉnh thi hành việc cấm thuốc phiện (cấm buôn bán và hút thuốc phiện) đặc biệt là tỉnh [[Quảng Đông]] là điểm nóng về vấn nạn thuốc phiện do thương gia Anh tuồn vào.
 
Ngày 29 tháng 12 năm 1838, Lâm Tắc Từ phụng chỉ từ Hồ Quảng đến [[Bắc Kinh]], vua Đạo Quang trong 8 ngày đã 8 lần triệu gặp Lâm Tắc Từ, lắng nghe ý kiến và kế hoạch cụ thể của ông đối với việc cấm thuốc phiện, phong ông làm Khâm sai đại thần kiêm Tiết độ Thủy sư Quảng Đông, xuống Quảng Đông thi hành lệnh cấm thuốc phiện này. Sau khi đến Quảng Đông, ông lập tức mở các cuộc điều tra, lùng bắt những kẻ buôn thuốc, mặt khác kiên quyết đấu tranh với thương gia nước ngoài bán thuốc phiện.