Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Dận Tự”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
=== Hậu duệ ===
Hoàng•Hoàng nam
 
Hoằng Vượng (弘旺; [[1708]] - [[1762]]), mẹ là Trương thị.
Hoàng nữ
 
Trưởng nữ ([[1708]] - [[1776]]), mẹ là Mao thị, được phong '''Quận quân''', hạ giá lấy ''Tôn Ngũ Phúc'' (孫五福), con trai của [[Hòa Thạc Khác Tĩnh Công chúa]].
•Hoàng nữ
 
Trưởng nữ ([[1708]] - [[1776]]), mẹ là Mao thị, được phong '''Quận quân''', hạ giá lấy ''Tôn Ngũ Phúc'' (孫五福), con trai của [[Hòa Thạc Khác Tĩnh Công chúa]].
 
== Chú thích ==