Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Dận Tự”

Sửa đổi phá hoại. Hoàng nam Hoàng nữ là dùng để chỉ con của Hoàng Đế
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Sửa đổi phá hoại. Hoàng nam Hoàng nữ là dùng để chỉ con của Hoàng Đế)
 
=== Thiếp thất ===
1. Trương thị (張氏), con gái của ''Trương Chi Bích'' (張之碧).
 
2.* MaoTrương thị (氏), con gái của ''MaoTrương NhịChi CáchBích'' (毛二格張之碧).
1.* TrươngMao thị (氏), con gái của ''TrươngMao ChiNhị BíchCách'' (張之碧毛二格).
 
3.* Hai người thiếp khác không rõ tên.
 
=== Hậu duệ ===
•Hoàng nam
 
Hoằng Vượng (弘旺; [[1708]] - [[1762]]), mẹ là Trương thị.
 
•Hoàng nữ
 
* Hoằng Vượng (弘旺; [[1708]] - [[1762]]), mẹ là Trương thị.
* Trưởng nữ ([[1708]] - [[1776]]), mẹ là Mao thị, được phong '''Quận quân''', hạ giá lấy ''Tôn Ngũ Phúc'' (孫五福), con trai của [[Hòa Thạc Khác Tĩnh Công chúa]].
 
== Chú thích ==