Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Ứng cử viên danh sách chọn lọc/Thành công”

* Tháng 4: [[Wikipedia:Ứng cử viên danh sách chọn lọc/Danh sách tập phim Naruto|Tập phim ''Naruto'']], [[Wikipedia:Ứng cử viên danh sách chọn lọc/Danh sách tập phim Hành trình U Linh Giới|Tập phim ''Hành trình U Linh Giới'']], [[Wikipedia:Ứng cử viên danh sách chọn lọc/Danh sách di sản thế giới tại Na Uy|Di sản thế giới tại Na Uy]], [[Wikipedia:Ứng cử viên danh sách chọn lọc/Danh sách đĩa nhạc của Taylor Swift|Đĩa nhạc của Taylor Swift]]
* Tháng 5: [[Wikipedia:Ứng cử viên danh sách chọn lọc/Sự nghiệp diễn xuất của Meryl Streep|Sự nghiệp diễn xuất của Meryl Streep]]
* Tháng 7: [[Wikipedia:Ứng cử viên danh sách chọn lọc/Danh sách nhà vô địch bóng đá Anh|Nhà vô địch bóng đá Anh]], [[Wikipedia:Ứng cử viên danh sách chọn lọc/Danh sách cầu thủ vô địch Giải bóng đá Ngoại hạng Anh/1|Cầu thủ vô địch Giải bóng đá Ngoại hạng Anh]], [[Wikipedia:Ứng cử viên danh sách chọn lọc/Danh sách giải thưởng và đề cử của Call Me by Your Name|Giải thưởng và đề cử của ''Call Me by Your Name'']], [[Wikipedia:Ứng cử viên danh sách chọn lọc/Sự nghiệp diễn xuất của Jake Gyllenhaal|Sự nghiệp diễn xuất của Jake Gyllenhaal]]