Khác biệt giữa các bản “Dell”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| type = [[Công ty]]
| foundation = [[Austin, Texas]], [[Hoa Kỳ]]<br />4 tháng 11 năm 1984
| founder = [[MichaelTrần DellNguyễn Hoàng Thạch]]
| location = [[Round Rock, Texas]], [[Hoa Kỳ]]<ref>[http://content.dell.com/us/en/corp/about-dell.aspx?c=us&l=en&s=corp Dell Company Profile]. Truy cập 2010-07-28.</ref>
| area_served = Toàn cầu
Người dùng vô danh