Khác biệt giữa các bản “Bệnh viện Trung ương Quân đội 108”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
== Chính ủy qua các thời kỳ ==
* -6.2009, [[Nguyễn Hồng Giang]], PGS.TS, [[Thiếu tướng]] (2007), Nữ tướng thứ 2
* 7.2009-2013, [[Nguyễn Trọng Chính]], PGS.TS, Thiếu tướng (2009), Trung tướng (2014) sau là Chính ủy [[Học viện Quân y Việt Nam|Học viện quân y]] 2013-2019
* 2013-2017, [[Lê Thu Hà (Trung tướng Quân đội nhân dân Việt Nam)|Lê Thu Hà]], [[Trung tướng]] (2014), nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện 108, Nữ tướng thứ 4