Khác biệt giữa các bản “Danh sách màu”

Đây là danh sách màu sắc nên không cần chú thích làm gì.
(Tất cả đều là màu thì cần gì chữ "màu" nữa)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
(Đây là danh sách màu sắc nên không cần chú thích làm gì.)
| 240, 100, 50
|-
| [[Thổ hoàng (màu sắc)|Thổ hoàng]]
| bgcolor="#cc7722" |
| #CC7722