Khác biệt giữa các bản “Khu kỳ Ma Cao”

|[[Tập_tin:Bandeira_do_Leal_Senado.svg|viền|200x200px]]
|1975–1999
|Cờ Đô thị Ma Cao thuộc Bồ Đào Nha
|Một lá cờ màu xanh nhạt với huy hiệu của Đô thị Ma Cao thuộc Bồ Đào Nha ở giữa. Đây là lá cờ được sử dụng tại các sự kiện thể thao và tại lễ bàn giao chủ quyền năm 1999 cho Trung Quốc.
|-
|[[Tập_tin:Flag_of_the_Government_of_Portuguese_Macau_(1976-1999).svg|viền|200x200px]]