Khác biệt giữa các bản “Hồi tràng”

n
**Một lớp [[biểu mô trụ đơn|các tế bào cao]] tạo thành đường [[lòng ống]] của ruột. [[Biểu mô]] tạo thành phần trong cùng của niêm mạc có năm loại tế bào riêng biệt phục vụ các mục đích khác nhau, gồm: các tế bào ruột ([[enterocyte]]) với [[vi nhung mao]], tiêu hóa và hấp thụ dưỡng chất; các [[tế bào hình đài]] tiết ra [[mucin]] (chất nhầy), một hợp chất để bôi trơn thành ruột; các [[tế bào Paneth]], phổ biến nhất ở đoạn cuối của hồi tràng, chỉ được tìm thấy ở đáy của các [[tuyến ruột]] và giải phóng các chất kháng vi sinh chẳng hạn như [[alpha defensin]] và [[lysozyme]];<ref name="santaolalla">{{cite journal | title=Innate immunity in the small intestine. |vauthors=Santaolalla R, Fukata M, Abreu MT | journal=Current Opinion in Gastroenterology | year=2011 | volume=27 | issue=12 | pages=125–131 | doi=10.1097/MOG.0b013e3283438dea | pmid=21248635 | pmc=3502877}}</ref> các [[tế bào M]] tiếp nhận và vận chuyển các [[kháng nguyên]] từ lòng ống đến các tế bào bạch huyết của [[lớp đệm niêm mạc]]; và các [[tế bào nội tiết]] (tế bào enteroendocrine) tiết các [[hormone]].
**Một [[lớp đệm niêm mạc]] ở dưới tạo thành bởi [[mô liên kết thưa]] và chứa những [[tâm phôi]] và mảng lớn tập hợp các mô bạch huyết gọi là [[mảng Peyer]], đây là điểm riêng biệt của hồi tràng.<ref name="ross" />{{rp|589}}
**Một lớp [[cơ trơn]] mỏng gọi là [[mànglớpnhẵnniêm]] ([[muscularis mucosae]]).
<gallery mode=packed>
File:Gut wall.svg|Cấu trúc chung của thành ruột. Các tuyến Brunner không có ở hồi tràng, nhưng là đặc điểm riêng biệt của [[tá tràng]].